T Pr. 83cm

Ghatika v st `t bogerdje

Nakomelingen:

 

Xeno v st `t Bogerdje

Chananya v st `t Bogerdje

Narco v.d Uitweg

Keur Pref.

Sarona v st Wolfsplein

Kr.

Ocatavia of Dewland

Keur Superpref. 

Coen v Neer

Pref.

Paul v.d Heul 

Abop-A.

Jean-paul v.d Gathe

Très Chique d. v st. Juventa

Kr Pref.

Kosmea.b v st Henro

Enterprise v.d Veldhoeve

Didi v.d Pralenhof

Kr Pref.

Narco v.d Uitweg

Keur Pref.

Oleander v.d Vlierd

Kr.